Month: July 2022

โรงแรม รีสอร์ท

ที่พัก “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” ความสุขแบบสไตล์บ้านทุ่ง @จ.สุโขทัย

หากพูดถึงที่พักฟิลทุ่งนาฉบับโฮมสเตย์ ประเทศไทยคงจะมีแทบทุกจังหวัด และแต่ละที่จะสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่มที่แตกต่างกันออกไป และวันนี้เราจึงอยากนำเสนอที่พัก “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” จังหวัดสุโขทัย บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น เป็นโฮมสเตย์ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร โดยได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเหนือ หมู่บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีต้นจั่นขึ้นอยู่มากมาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านนาต้นจั่น ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ผลไม้ตามฤดูกาล อาชีพเสริมคือ อาชีพทอผ้า จักสาน ทำหัตถกรรมตอไม้ ชุมชนอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการนับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อเรื่องผีและข้อปฏิบัติต่างตามบรรพบุรุษ ซึ่งการมาเที่ยวบ้านนาต้นจั่น สามารถเที่ยวได้ทั้งแบบวันเดย์ทริป หรือพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ กิจกรรมภายในชุมชนก็มีให้ทำมากมาย ทั้งการชมสวนผักและผลไม้ของชาวบ้าน เรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน เดินขึ้นไปชมวิวมุมสูง หรือทานอาหารอร่อยๆ สไตล์พื้นบ้าน พร้อมผลไม้สดๆ จากในสวน เรียกได้ว่ามาพักที่บ้านนาต้นจั่นแห่งนี้ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วยังได้ลองใช้ชีวิตไปตามวิถีบ้านนาต้นจั่นอีกด้วย ใครชอบบรรยากาศฟีลแบบนี้ ต้องห้ามพลาด

Read More