สัญจรชมจุดชมทัศนียภาพสุดแผ่นดิน ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ด้วยรูปร่างของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้ เต็มไปด้วยแหล่งสถานที่เที่ยวอย่างมากมาย และ สุดแผ่นดิน ก็เป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม พร้อมทั้งมีทุ่งดอกกระเจียว และ ป่าหินงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหมายของที่นี่ร่วมด้วย

 
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ส่งผลทำให้นักเดินทางท่าน ที่อาจเดินทางในระดับใกล้เคียง แล้วค้นเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุ่งดอกกระเจียวงามได้โดยทันที คงต้องยกให้กับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่คุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่ พร้อมทั้งสามารถเดินทางต่อไปอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตร แล้วจะค้นพบทุ่งดอกกระเจียวงามได้ นั่นก็เป็น จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงาม เพราะเป็นพื้นที่สุดแผ่นดินตามชื่อ เลยทำให้กลายเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีความงามได้อย่างไกลสุดลูกหูลูกตา ส่วนการเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ท่านอาจจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ได้ทุกวัน ทุกเวลา ซึ่ง สุดแผ่นดิน ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นเนื้อที่ท่องเที่ยวที่เดียวที่มีทุ่งดอกกระเจียวงาม ซึ่งเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญไม่น้อย แต่ทว่าสำหรับ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ถือว่าเป็นแนวหน้าผาพร้อมกับชะง่อนหิน ซึ่งเป็นจุดสุดยอดบนเทือเขาพังเหย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 849 เมตรด้วยกัน
 
อีกอย่างสถานที่เที่ยวแห่งนี้ เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลางหรือฉานไทย ซุกเข้าไปใต้แผ่นดินอีสานหรืออินโต-ไซน่า จนทำให้เกิดแผ่นดินที่ยกตัวสูงชัน ซึ่งเรียกว่า สุดแผ่นดิน เปรียบเหมือนเป็นเขตจุดต่อของสามภาคร่วมกัน อันได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ